Bülent Uran

Kişisel Gelişim Çalışmaları

ONLINE EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM KAYITLARI

EĞİTİMLER

 • TEMEL HİPNOZ 16 SAAT 500 TL
 • HİPNOTERAPİ 16 SAAT 500 TL
 • REGRESYON 2022 42 SAAT 1200 TL
 • REGRESYON 2021 36 SAAT 1500 TL
 • EFT 32 SAAT 1000 TL
 • SPİRTÜEL REGRESYON 60 SAAT 2000 TL
 • HIZLI HİPNOZ 6 SAAT 600 TL
 • HİPNOTİK PARTS TERAPİSİ 15 SAAT 600 TLKİŞİSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI

 • BOLLUK BEREKET 12 SAAT 400 TL
 • ERTELEME-MOTİVASYON 12 SAAT 400 TL
 • İLİŞKİLER 18 SAAT 500 TL
 • DEĞERSİZLİK 24 SAAT 600 TL
 • DİLİN HİPNOZHANESİNDEN KURTULMAK MODÜL 1: 500 TL
 • DİLİN HİPNOZHANESİNDEN KURTULMAK MODÜL 2: 500 TLAYRINTILI BİLGİ İÇİN SAYFAYI YUKARIYA KAYDIRINIZ
TEMEL HİPNOZ EĞİTİMİ

16 SAATLİK ONLINE KAYIT  600 TL

Kapsadığı Konular:

Hipnozla İlgili Yanlış İnançlar / Ders: Hipnozda temel kavramlar  / Hipnoz Nedir? / Başarılı Bir Hipnoz Seansı Oluşturmak İçin  stratejiler / Dave Elman Hipnoz İndüksiyonu  / Dave Elman Hipnoz İndüksiyonu ile Bireysel Uygulama  / Telkine Yatkınlık  / Telkin ve telkin tipleri  / Telkin Hipnozuna Giriş-Hipnotik Telkinin Özellikleri / Kilo Verme Telkini  / Hipnozun Felsefesi  / EFT ve Hipnoz  


HİPNOTERAPİ MODÜLÜ

16 SAATLİK ONLINE KAYIT  600 TL

Self Hipnoz Düğme Tekniği / Self Hipnoz Düğme Tekniği İle Bireysel Uygulama / Self Hipnoz Düğme Tekniği İle Grup Uygulaması / Hipnozun Sigara Bıraktırmada Kullanım / Hipnozla Zayıflama Programı / 10 lu EFT VE telkin Hazırlama / Hipnotik Koma Durumu Nedir? / Hipnozun Öğrenme ve Sınav Kaygısında Kullanımı / Bilinçaltı Sorgulama Teknikleri / Gebelikte Hipnoz ve İleri Hipnoz Tekniği / İleri Self Hipnoz Bireysel Uygulama / Hipnozda İmajinasyon Teknikleri /NLP nin hipnoterapide kullanımı /Çocuk Hipnozu / Parts Terapisi


REGRESYON HİPNOTERAPİSİ MODÜLÜ

36 SAATLİK ONLINE KAYIT 1500 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Hipnoz nedir?/ Temel Hipnoz Bilgileri/ Hipnotik durum nasıl sağlanır?/ Regresyona özgü telkinler nelerdir ve nasıl verilir?/ Felsefe-Model- Strateji bilgileri/ Regresyon Nedir? Bilinçaltı ve duyguların önemi/ Semptom nasıl oluşur? Çatışma mekanizmaları/Bir regresyon seansının analizi/ Duyguları açığa çıkarma güçlendirme teknikleri nelerdir?/ Duygudan regresyona nasıl geçilir?/Bir regresyon seansı nasıl yönetilir?/ Duygu boşaltma çalışmaları nasıl yapılır?/ Affetme Çalışmaları/Vaka örnekleri ve analizleri/Seans çalışmaları/ Süpervizyon çalışmaları


 

SPİRİTÜEL REGRESYON MODÜLÜ

60 SAATLİK ONLINE EĞİTİM KAYDI 2000 TL

I-GEÇMİŞ YAŞAM REGRESYONU -İÇERİK

 • Teorik alt yapı: geçmiş yaşamın anlamı
 • Öykü almak
 • Derinleştirme teknikleri
 • Geçmiş yaşama geçiş teknikleri
 • Geçmiş yaşam Deneyimlerin yönetilmesi
 • Fiziksel ve ruhsal sorunlara etkisi
 • Negatif enerjileri boşaltmak
 • Karmik bağlantının bulunması
 • Canlı vaka çalışmaları


II- SPIRIT RELEASEMENT THERAPY

 • Ruh-zihin parçalarının açığa çıkarılması
 • Bağlı varlıkların keşfi
 • Ayırıcı tanı - varlıkların birbirinden ayrıştırılması
 • İnsan dışı varlıklar
 • Varlığın terapisi
 • Karanlık güçler-demonik varlıklar
 • Meleklerle çalışmak
 • Bireysel sorunlara çözümler
 • Canlı vaka çalıpması

III – ASTRAL ALEM REGRESYONU

 • Astral aleme geçiş
 • Eterik beden temizliği
 • Karmik görüşme
 • Rehberlerle görüşme
 • Yeni yaşam planlaması
 • Canlı Örnek vaka


IV – RÜYALARDAN REGRESYONA

 • Değişik vaka örnekleri ile rüyaların regresyon çalışmasına dönüşünün incelenmesi.
 • Süpervizyon çalışmaları 

ONLINE TEMEL VE İLERİ EFT EĞİTİMİ

32 SAATLİK ONLINE KAYIT 1000 TL

EFT uygulamasının temelleri/ Duygular ve EFT/  Geçmiş olayları EFT ile çalışmak... Movie teknik/ Soyut kavramları EFT ile temizlemek/ Semptomlarda, kronik hastalıklarda EFT/ Değersizlik inancında EFT
7. DERS: Erteleme, Atalet, Motivasyon, Performans için EFT/ Zayıflama için EFT/ Matrix, beden ve zihin/ EFT ve Matriks: Tekniğin temelleri/ Matrix sahne tekniği /Matriks anı tekniği/ Yaşam değiştirme protokolü / İlişkileri dönüştürme protokolü/ Provokatif EFT/ Provokatif EFT/ Seans çalışmaları

 


HIZLI HİPNOZ TEKNİĞİ

6 SAAT ONLINE KAYIT 600 TL

Değişik hızlı hipnoz tekniklerinin incelenmesi, Tekniklerin uygulanmasının öğretilmesi. Birebir canlı uygulama. Katılımcıların isteyenlerin kendi süjelerine tekniği uygulamasına süpervize edilmesi.

 


HİPNOTİK PARTS TERAPİSİ

15 SAAT ONLINE KAYIT 600 TL

Parts terapisi nedir?/ Hangi durumlarda uygulanır?/ Parts terapisinin aşamaları./ Derin hipnoz nasıl oluşturulur?/ Parts terapisine uygun hipnotk derinlik nasıl sağlanır? Pratik çalışma (Hipnozda derinleşme)/ Parts terapisi vaka sunumu -1/Parts terapisi vaka sunumu -2/ Canlı uygulama / 2 adet canlı uygulama (süpervizyon)


KİŞİSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI


BOLLUK BEREKET BİLİNCİ ÇALIŞMASI

 12.5 SAAT KAYIT 400 TL

 Enerjimizi evrensel enerjiyle rezonansa getirdiğimiz zaman, yaşamımızda birçok şey farklı işlemeye başlar. Enerji akışımızı bozan etkenlerin başında yanlış inançlar ve bunları besleyen duygular gelir. Bu çalışma ile, öncelikle bir spiritüel anlayış olan; 


Bolluk bereket farkındalığımızı güçlendirmeyi ve bu farkındalığın önündeki engelleri değişik zihinsel çalışmalarla (EFT, hipnoz, Nefes, İmajinasyon gibi) temizlemeyi öğreneceksiniz. 

1. Ders: Bolluk bilinci ve spiritüalite. Kuantum nasıl işler? Tiller deneyleri nedir? Zihinsel gücün fiziksel değişiklik yaptığına dair kanıtlar.  İmajinasyon çalışması: gevşeme,
2. Ders. Bilinçaltı engellerin temizlenmesi çalışması. Bilinçaltında kıtlık bilinci, para kazanmaya karşı engellerin saptanması ve EFT, NLP, İmajinasyon teknikleri ile değiştirilmesi. İmajinasyon çalışması: safe place,
3. Ders. Refah bilincinin arttırılması çalışmaları: zihnimizin sınırlarını yıkmak. Parayla barışmak. Konfor alanı hipnozu. Hak etme sınırlarını zorlamak.  İmajinasyon çalışması:  İçsel bilge çalışması. 
4. Ders: Bolluğu yaşamımıza çekme çalışması. Kıtlık inancını yıkmak. Parasız kalma kaygısını temizlemek. Sağlıkta bolluk. ilişkilerde bolluk. Spiritüel bolluk. İmajinasyon : kendi yolunu keşfetmek
5. Ders: Hedeflere odaklanma, hedefleri gerçekleştirme. Okyanusta damla meditasyonu. Evrensel enerjiyle buluşma imajinasyonu.