REGRESYON UYGULAMASI

Kurs Hakkında

NLP çağdaş iletişim sanatıdır.

Basit bir iletişim kurmanın ötesinde iletişim kurarken iletişim kurduğu bireyin nörolojisinde değişim yaratmayı hedefler.

Terapi iletişim ile değişim yaratan bir sanattır. 

Her türlü sağlık mesleğinde çalışanların hastaları, danışanları, hasta yakınları ile kurdukları iletişimin kalitesi aynı zamanda terapi ya da tedavilerinin kalitesini de belirler. 

Bir hekim, bir psikolog hasta ya da danışanıyla görüşürken, görüşmenin her aşamasında değişimi hedeflemelidir. Daha iletişimi oluştururken değişimi -tabi olumlu yönde - başlatmalıdır. 

Bir hemşire hastalarıyla iletişim kurarken pasif bir uygulayıcı olmaktan çıkmalı terapiye, iyileşmeye aktif olarak katılan bir kişi olmalıdır. 

Bir psikolojik danışman sadece yönlendiren değil aynı zamanda değişim yaratan bir rehber oilmalıdır. 

Bir fizyoterapist sadece bir teknisyen değil, fizik tedavisinin etkinliğini maksimize eden bir iletişimci olmalıdır.

Bir yaşam koçu, yaşam koçu olmak amacıyla aldığı yüzeysel NLP eğitiminin ötesinde gerçek bir koçluk yapmak isityorsa, müşterisine her an iletişimiyle değişim sağlamalıdır. 

NLP günümüzde ciddi bir bilim dalı olmuştur. Bir iki hafta sonu verilen kurslarla öğrenmenin çok ötesinde bir derinliği vardır. Bu derinliğe vakıf olmak için çok uzun süreler terapinin ve sağlık alanının içinde olmak gerekir.

Sağlık alanında NLP'den nasıl yararlanılacağını hem sağlık alanında hem de terapi alanında deneyimi olan bir eğitmen ancak öğretebilir. 

İşte bu eğitimle bu fırsat doğmuştur. 40 yıllık hekimlik deneyimimin son 15 yılı terapi alanında bilgi ve deneyimimi geliştirmekle geçmiştir. Hipnoz, regresyon, EFT, bilinçatı, duygular, meditasyon, yoga, psikoloji, akupunktur alanlarında bilgi birikimi sağlamış bir uzman hekim olarak bu çalışmalarımdaki başarımı ve anlayışımı tüm bunlardan önce aldığım ve sürekli devam ettirerek geliştirdiğim NLP bilgime borçlu olduğunu düşünüyorum. 

Terapi alanında uğraşan bir uzman hangi terapi tekniğini kendisinin çalışmalarına merkez almış olursa olsun hızlı ve etkin sonuç almak için çağdaş NLP bilgisine ihtiyacı vardır. 

Size bu kursta dünyanın en etkin ve tanınmış uzmanlarının eğitim formatı temel alınarak bu eğitimin terapi alanına uyarlanmış şekli verilecektir. 

Har hafta 1.5 saatlik derslerde teorik bilginin yanı sıra bir çok test ve pratik uygulama örnekleri verilecektir. Online olarak katılımcılarla bu denemeler pekiştirilerek eğitime katılan uzmanların hem zamanlarını verimli kullanmaları hem de bilgi dağarcıklarını pozitif bir yönde geliştirmeleri imkanı doğmuştur. 

katılım koşulları için tıklayınız